خیابان چهارباغ ، جنب مدرسه چهارباغ

میدان امام حسین ، خیابان سپاه ، خیابان چهارباغ

آدرس:میدان اام حسین، خیابان سپاه

آدرس:میدان امام حسین ، درواز دولت ، انتهای  خیابان سپاه

خیابان نظر شرقی ، کوچه  جلفا

پل وحید ، انتهای پارک ناژوان

خیابان مسجد سید

خیابان چهارباغ ، جنب خیابان امادگاه

کمربندی شرق اصفهان ، پس از روشن دشت ، نرسیده به دانشگاه خوراسگان

میدان بزرگمهر